The end of the beginning

The end of the beginning and the beginning of the end

 

 

امروز در این لحظه اعلام میکنم که قرار است پایانی بدهم به تمام شروع های بدم و شروع کنم تمام پایان های نیمه و خاک خورده ام را …

 

 29/6/2020 11:55  mr.irregular


برچسب‌ها:

می‌خواهید دیدگاهتان را بیان کنید؟